Międzynarodowy przewóz osób w świetle prawa

Międzynarodowy przewóz osób w świetle prawa

Wiadomości gospodarcze przekazują informacje o zmianach na rynku międzynarodowych przewozów osób – głównie dotyczących zrozumienia i interpretacji przepisów mówiących o licencji transportowej. Sprawdźmy, co mówią w tej kwestii specjaliści.

Czy międzynarodowy przewóz osób wymaga uzyskania licencji?

Spór i dyskusja toczy się przede wszystkim o międzynarodowy przewóz osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Nowelizacja ustawy, regulującej transport drogowy, z 2013 roku, spowodowała, że wyżej wymienionemu środkowi transportu nie udziela się licencji na międzynarodowy transport osób – natomiast wymagana jest wtedy tzw. licencja wspólnotowa.

Część ekspertów uznała wtedy, że można wykonywać przewozy zagraniczne pojazdem mieszczącym do 9 osób łącznie z kierowcą i nie posiadać licencji.

Druga – ostrożniejsza teoria – mówiła, że nowelizacja nie wprowadza deregulacji przepisów, a jeszcze je zaostrza – a co za tym idzie, zarobkowe przewozy międzynarodowe nie mogą odbywać się pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i każdy taki przejazd przez granice jest nielegalny i powinien skutkować mandatem nałożonym przez Inspekcję transportu Drogowego.

Uzyskanie licencji i szkolenia

Żeby wykonywać zawód przewoźnika należy uzyskać licencję oraz dobrze przygotować się do tego, bardzo odpowiedzialnego, zadania. Wiele firm organizuje różne szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych, z których naprawdę warto skorzystać. Szukając takich szkoleń dobrze zwrócić uwagę na miejsce ich odbywania się, bo może to świadczyć o profesjonalności oferowanych szkoleń, dobrze jeśli w opisie widnieje centrum konferencyjne (Kraków, Warszawa, Gdańsk – w tych miastach na pewno znajdziemy kursy i szkolenia wysokiej jakości).

Najważniejsze to uzyskanie licencji transportowej (wspólnotowej), żeby móc wykonywać międzynarodowe przewozy osób. W celu uzyskania takiej licencji musimy spełniać następujące warunki:

- posiadać siedzibę firmy na terenie danego państwa wspólnoty

- posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

- uiścić opłatę zależną od długości okresu ważności licencji.

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musimy spełniać następujące warunki:

- posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich

- cieszyć się dobrą reputacją

- posiadać odpowiednią zdolność finansową

- posiadać wymagane kompetencje zawodowe udowodnione certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika.